Refundácia platieb prostredníctvom SumUp

Refundovanie platieb prostredníctvom SumUp je rýchle a jednoduché. Stačí, aby ste postupovali podľa nasledovných inštrukcií.

 1. Kliknite na možnosť „Predaje“, ktorá sa nachádza na spodnej lište aplikácie SumUp.

 2. V histórii predaja vyhľadajte a zvoľte transakciu, ktorú chcete refundovať.

 3. Kliknite na tri bodky v pravom rohu poľa danej transakcie a následne kliknite na možnosť „Refundovať platbu“.

 4. Pomocou tlačidla v hornej časti obrazovky zvoľte plnú alebo čiastočnú refundáciu (štandardne bude zvolená možnosť „Plná“). Ak chcete refundovať celú sumu, kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Ak chcete refundovať iba časť platby, zvoľte možnosť „Čiastočná“, zadajte príslušnú sumu a kliknite na tlačidlo „Ďalej“.

 5. Pre potvrdenie refundácie zadajte svoje heslo a kliknite na tlačidlo „Refundovať platbu“.

 1. Prihláste sa k svojmu SumUp profilu a v menu na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť „Domov“.

 2. Kliknite na možnosť „Predaje“.

 3. Zvoľte transakciu, ktorú chcete refundovať.

 4. Na pravej strane obrazovky sa zobrazia informácie o danej transakcii vrátane možnosti, pomocou ktorej ju môžete refundovať (v pravom spodnom rohu). Kliknutím na túto možnosť otvorte príslušné okno.

 5. V otvorenom okne zadajte sumu, ktorú chcete refundovať.

 6. Pre potvrdenie refundácie zadajte svoje heslo a kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“.

 1. Pomocou šípok zvoľte možnosť „História predaja“ a stlačte zelený symbol potvrdenia.

 2. Vyhľadajte a zvoľte transakciu, ktorú chcete refundovať.

 3. Presuňte sa k možnosti „Refundovať transakciu“ a následne ju vyberte.

 4. Zvoľte možnosť „Plná refundácia“ alebo „Čiastočná refundácia“.

 5. Pre potvrdenie refundácie zadajte svoje heslo.

Zamestnanci štandardne nemôžu refundovať transakcie. Ak im to chcete povoliť, upravte ich oprávnenia.

 1. Kliknite na alebo potiahnite šípku, ktorá sa nachádza v hornej časti obrazovky. Následne zvoľte možnosť „História predaja“.

 2. Vyberte príslušnú transakciu.

 3. Kliknutím na možnosť „Transakcia prebehla úspešne“ si zobrazte príslušnú transakciu a ďalšie možnosti.

 4. V spodnej časti obrazovky kliknite na možnosť „Refundácia“.

 5. Zadajte výšku refundácie a kliknite na možnosť „Refundovať“.

 6. Zadaním svojho hesla potvrďte refundáciu.

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením príslušného úkonu. Kliknutím na šípku alebo na „x“ v hornom rohu obrazovky sa vráťte na zvolenú transakciu.

Poznámka:

Možnosť refundácie nemusí byť dostupná v prípade niektorých transakcií, ktoré boli uskutočnené pred viac ako 90 dňami. Dôvodom sú technické obmedzenia tretích strán.

Refundácia po poukázaní platby

Ak chcete refundovať transakciu, musíte mať k dispozícii dostatočné množstvo nepoukázaných finančných prostriedkov. Ak ich k dispozícii nemáte, budete musieť počkať dovtedy, kým neprijmete ďalšie platby.

Nezabudnite, že po poukázaní transakcie vám bude naúčtovaný príslušný transakčný poplatok.

Poznámka:

Platbu, ktorá bola uskutočnená kartou American Express, možno čiastočne refundovať už v priebehu nasledujúceho dňa. V určitých prípadoch však môže byť čiastočná refundácia dostupná až neskôr.