Zamietnutie platby prostredníctvom inkasa

Platbu prostredníctvom inkasa môžete zamietnuť až do chvíle, kým budú príslušné finančné prostriedky odoslané.

Poznámka:

Ak už bola suma, ktorú ste nastavili v rámci inkasa, odoslaná, môžete požiadať o refundáciu.