SUMUP_AIR.png

Niniejszy artykuł opisuje, w jaki sposób skonfigurować terminal płatniczy po raz pierwszy lub połączyć go ręcznie, jeśli połączenie Bluetooth pomiędzy terminalem a urządzeniem nie zostanie nawiązane automatycznie.

Jeśli jesteś nowym klientem, spróbuj najpierw skonfigurować Twój terminal płatniczy, a dopiero
później połączyć go ręcznie.

W tym artikule:

Konfiguracja Mobilnego Terminala Płatniczego

Przed rozpoczęciem przyjmowania płatności za pomocą Terminala SumUp należy najpierw przeprowadzić jego konfigurację. Ten proces jest niezwykle szybki i prosty – wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Aplikacji SumUp, korzystając z Twojego adresu e-mail i hasła podanego podczas rejestracji.
 2. Wpisz kwotę (co najmniej 1,00 PLN), a następnie wybierz „Przyjmij płatność”. Twoje urządzenie rozpocznie teraz wyszukiwanie Twojego terminala. Po jego znalezieniu terminal włączy się automatycznie.
 3. Potwierdź żądanie parowania na Twoim smartfonie/tablecie, porównując ostatnie 3 cyfry wyświetlone na ekranie z 3 ostatnimi cyframi numeru seryjnego terminala płatniczego. Wybierz „Połącz”.
 4. Potwierdź połączenie Bluetooth, klikając „Połącz” w aplikacji i naciskając zielony przycisk akceptacji na terminalu płatniczym.

Ważne

Niektóre smartfony/tablety korzystające ze starszej wersji Bluetooth wymagają wpisania kodu parowania.

5. Nawiązano połączenie! Terminal płatniczy przygotowuje się teraz do przeprowadzenia pierwszej transakcji. Ten proces zajmuje około 2 minuty.

Ważne

W przypadku wystąpienia problemów podczas konfiguracji należy spróbować wykonać procedurę opisaną poniżej. Instrukcja przedstawia krok po kroku, w jaki sposób połączyć terminal płatniczy z urządzeniem.

Połączenie Terminala Air

Ważne

Jeśli korzystasz z SumUp po raz pierwszy, przed przeprowadzeniem pierwszej transakcji postępuj zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami konfiguracji terminala płatniczego.

Zazwyczaj terminal płatniczy łączy się ze smartfonem/tabletem automatycznie. Jeśli się tak nie stanie, poniżej znajdziesz instrukcję, jak zrobić to samodzielnie:

 1. Otwórz Aplikację SumUp i zaloguj się, korzystając z adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji.
 2. Wybierz zakładkę „Konto” (iOS) lub ikonę menu (Android) w lewym górnym rogu ekranu.
  Otwórz „Metody płatności”, a następnie wybierz „Air”, aby rozpocząć konfigurację.
 3. Potwierdź żądanie parowania na Twoim smartfonie/tablecie, porównując ostatnie 3 cyfry wyświetlone na ekranie z 3 ostatnimi cyframi numeru seryjnego terminala płatniczego. Wybierz „Połącz”.
 4. Potwierdź połączenie Bluetooth, klikając „Połącz” w aplikacji i naciskając zielony przycisk akceptacji na terminalu płatniczym.
 5. Nawiązano połączenie! Terminal płatniczy przygotowuje się teraz do przeprowadzenia pierwszej transakcji. Ten proces zajmuje około 2 minut.

Teraz możesz postępować tak jak zwykle i przyjmować płatności kartą.

Ładowanie Terminala Air

Ładowanie Terminala SumUp Air odbywa się przez kabel micro USB dołączony do zestawu. Wystarczy podłączyć go do źródła zasilania lub do komputera. Realizacja transakcji możliwa jest nawet podczas ładowania. Całkowicie naładowane urządzenie pozwala przeprowadzić około 500 transakcji.

Poziom naładowania akumulatora można kontrolować na wyświetlaczu terminala, a także poprzez niebieskie diody LED znajdujące się w dolnej części terminala. Jedna dioda LED symbolizuje naładowanie na poziomie ok. 25%. 

Diody LED na Terminalu Air

W dolnej części Terminala Air znajdują się 4 niebieskie lampki. Sygnalizują one różne kwestie w trybie gotowości i podczas przyjmowania płatności.

 • Natychmiast po uruchomieniu terminala diody LED zaświecą się na krótką chwilę. Następnie pierwsza dioda będzie migać co 4 sekundy, wskazując, że terminal jest włączony.
 • 4 diody LED również zaczną migać po prawidłowym nawiązaniu połączenia Bluetooth pomiędzy terminalem płatniczym a Twoim urządzeniem.
 • Jeśli chcesz zrealizować płatność zbliżeniową, pierwsza dioda zaświeci się na stałe. Zaraz po umieszczeniu karty z przodu terminala i pomyślnym przesłaniu danych zabłysną wszystkie 4 diody LED.
 • Diody mogą również wskazywać poziom naładowania baterii terminala płatniczego. Wystarczy na chwilę nacisnąć, a następnie szybko zwolnić przycisk zasilania. Zaświeci się różna liczba diod LED w zależności od poziomu naładowania baterii terminala płatniczego: cztery diody wskazują poziom naładowania 100%, trzy diody sygnalizują poziom baterii 75% itd. Jeśli zaświeci się tylko jedna dioda LED, należy naładować terminal płatniczy.

Elementy Terminala Air

Ważne

Aby dowiedzieć się więcej na temat ogólnego korzystania z naszych terminali płatniczych, kliknij tutaj. Wskazówki rozwiązywania problemów i instrukcje, jak przyjmować płatności kartą, znajdziesz odpowiednio tutaj i tutaj

Konfiguracja Terminala PIN+

Przed przyjęciem pierwszej płatności za pomocą Twojego Terminala SumUp, należy najpierw dokonać jego konfiguracji. Proces ten jest niezwykle szybki i prosty – wystarczy wykonać poniższe kroki:

 1. Przed zalogowaniem się do aplikacji SumUp należy upewnić się, że w Twoim smartfonie/tablecie aktywowana jest funkcja Bluetooth.

 2. Zaloguj się do Aplikacji SumUp, korzystając z adresu e-mail i hasła podanych podczas rejestracji.

 3. Wpisz kwotę (co najmniej 1,00 PLN), a następnie wybierz „Przyjmij płatność”. Twoje urządzenie rozpocznie teraz wyszukiwanie Twojego terminala płatniczego. Po jego znalezieniu terminal włączy się automatycznie.

 4. Połączenie powiodło się! Twój terminal płatniczy jest teraz przygotowany do pierwszej transakcji. Proces zajmuje około 2 minuty.

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie konfiguracji należy spróbować wykonać procedurę opisaną poniżej. To przewodnik krok po kroku, który pokaże Ci, jak połączyć ręcznie swój terminal ze swoim urządzeniem. 

Podłącz Twój Terminal PIN+

Ważne

Przy pierwszym użyciu SumUp, przed pierwszą transakcją należy najpierw wykonać powyższe kroki opisujące sposób konfiguracji Twojego terminala płatniczego. Niniejszy przewodnik przygotowany został dla użytkowników, którzy przyjęli już transakcje.

Zazwyczaj Twój terminal łączy się z Twoim smartfonem/tabletem automatycznie. Jeśli się tak nie stanie, poniżej znajdziesz szybki przewodnik opisujący, jak zrobić to samemu

 1. Otwórz SumUp i zaloguj się, korzystając z adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji.
 2. Wybierz zakładkę „Konto” (iOS) lub symbol menu (Android) w lewym górnym rogu ekranu.
 3. Otwórz „Metody płatności” / „Wybierz terminal płatniczy”, a następnie jako Twój terminal wybierz „PIN+” i rozpocznij konfigurację.
 4. Połączenie powiodło się! Twój terminal płatniczy jest teraz przygotowany do pierwszej transakcji. Proces zajmuje około 2 minuty.

Możesz teraz postępować jak zwykle i akceptować płatności kartą.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji