Искане на копие от разписка, Оспорено плащане(chargeback) и доклад за измама

В SumUp правим всичко възможно, за да намалим до минимум злоупотребите и оспорените плащания (chargebacks). В случай че все пак получите искане на копие от разписка, оспорено плащане или доклад за злоупотреба, следвайте указанията в тази статия.

В тази статия:

Искане на копие от разписка

Какво представлява искането на копие от разписка?

Искането на копие от разписка е изискване на повече информация, относно определена транзакция в банковото извлечение на ваш клиент. Искането може да възникне от страна на клиента ви или неговата банка.

Изтеглят ли се някакви средства от банковата ми сметка, вследствие на искане на копие от разписка?

Не, въпросното искане е само за информация. Сумата на транзакцията, за която се иска информация, няма да бъде изтеглена от сметката ви. Ако не предоставите изисканата информация, съответно документи за транзакцията, плащането може да бъде оспорено (chargeback).

Какво трябва да направя, ако получа искане на копие от разписка?

Вие ще бъдете уведомени относно искането на копие от разписка и ще бъдете помолени да ни предоставите цялата необходима информация и документи за покупката, като те ще бъдат препратени на банката на клиента. Можете да намерите повече информация относно изискуемите документи тук. Най-добрата практика при такива ситуации е да се свържете директно с клиента си( ако това е възможно) и да се опитате да решите проблема. Ако успеете да го направите,  поискайте от него да се свърже с банката си и да предотврати евентуалното оспорване на плащането.

Оспорено плащане (chargeback)

Какво представлява оспореното плащане (chargeback)?

Когато се оспорва картова транзакция(по искане на картодържателя или неговата банка), ще получите уведомление за оспорено плащане(chargeback). Ако това се случи, то оспорваната сума ще бъде изтеглена от сметката ви.

Ние активно ще ви подкрепим в оспорването на извършената транзакция, с цел възстановяване на изтеглената сума от банката на клиента ви.

Какви могат да са причините за оспорване на транзакция (chargeback)?

Причините за оспорване на плащане могат да бъдат:

  • Стоката е повредена по време на транспортирането и пристига счупена/ повредена.
  • Картодържателят връща стоката, но заплатената сума не му е възстановена.
  • Картодържателят оспорва транзакцията поради измамно използване на картата му.
  • Картодържателят не разпознава транзакцията в банковото си извлечение.
  • Картодържателят оспорва качеството или получаването на стоката.
  • Таксуваната сума е неправилна.
  • При обработката на транзакцията са допуснати грешки.
  • Търговецът не е изпълнил искането за предоставяне на копие от разписка.

Какво се случва по време на оспорване на транзакция (chargeback)?

Оспорването на транзакция е налице, когато клиентът се свърже с издателя на картата си и оспори извършването на плащане. Искането за възстановяване на сумата се предава от обслужващата банка на клиента до търговеца, посредством SumUp. Вашата SumUp сметка ще бъде таксувана в момента, в който е получено решение за възстановяване на оспорената транзакция, като ще ви бъде начислена допълнителна такса от 20 лева, за да бъдат покрити разходите, направени по време на процеса по оспорване. Моля, имайте предвид че тази такса ще бъде начислена от банката на вашия клиент, а не от SumUp.

Оспорването на транзакция включва Дата, до която трябва да се отговори“. Банките/ Платежните системи имат ограничен период от време, в който трябва да отговорите на оспорването на плащането( chargeback), затова е от решаващо значение да отговаряте на всеки имейл, който ви изпращаме, в рамките на допустимия срок. Ние активно ще ви подкрепим при оспорване на плащането, с цел възстановяване на изтеглената сума от банката на клиента ви.

Какво трябва да направя, ако транзакция бъде оспорена?

При оспорване на транзакция, моля, прочетете внимателно нашия имейл и ни предоставете необходимата информация.

Как да избегна оспорването на плащане (chargeback)?

Ако клиент се обърне към вас с оплакване относно определена покупка, свържете се с него и се опитайте да разрешите проблема. Ако не можете да разрешите спора по взаимно съгласие, инструктирайте купувача как да върне стоката.
След като стоката бъде върната, възстановете сумата по картата, използвана за извършване на покупката. Не приемайте номера и информация, които не съвпадат и преценете риска, който поемате. Моля, уведомявайте ни за всички промени! Нашият опит в тази сфера би могъл да помогне за разрешаването на проблема.

За да избегнете оспорването на плащане поради следната причина Транзакцията не е разпозната“, уверете се че името на фирмата, регистрирано в SumUp, е лесно разпознаваемо.

В случай че продуктът е бил изпратен: За да гарантирате безопасното получаване на стоката, използвайте вариант за доставка, при който ще имате доказателство за приемането на поръчката. За пратки на висока стойност, изисквайте подпис при получаване.

Можете да намерите допълнителни съвети как да предотвратите оспорването на транзакции тук.

Доклад за измама

Какво представлява докладът за измама?

Доклад за измама възниква, когато банката на клиента ви уведоми SumUp, че използваната при плащане карта е била обявена от клиента за изгубена, открадната, фалшифицирана или използвана за неоторизирано от него плащане.
На този етап сумата няма да ви бъде удържана, но има голяма вероятност транзакцията да бъде оспорена поради измамно използване на картата.

Какво трябва да направя, ако получа доклад за измама?

Вие ще бъдете уведомени за доклада за измама и ще получите допълнителни указания.
Най-добрата практика( ако е възможно) е да се свържете с клиента си и да решите проблема помежду си. В случай че успеете да намерите решение на ситуацията, поискайте от клиента да се свърже с банката си  и да предотврати евентуално оспорване на транзакция.

Беше ли полезна тази статия?

Не успяхте да откриете това, което търсите?

Свържете се с нас

Статии в този раздел