SUMUP_AIR.png

Tento článek vás provede prvním nastavením vašeho platebního terminálu a jeho ručním připojením v případě, že se terminál automaticky nepřipojí k vašemu zařízení přes Bluetooth.
Pokud jste nový zákazník, nejprve proveďte nastavení platebního terminálu, a teprve potom se ho pokuste připojit ručně. 

Než začnete přijímat platby prostřednictvím platebního terminálu SumUp, musíte nejprve provést jeho nastavení. Postup je velmi rychlý a jednoduchý. Stačí postupovat podle následujících pokynů:

 1. Přihlaste se do aplikace SumUp pomocí e-mailové adresy a hesla, které jste použili při registraci.
 2. Zadejte částku (minimálně30 Kč) a stiskněte tlačítko „Zaplatit“. Vaše zařízení začne vyhledávat platební terminál. Jakmile ho najde, terminál se automaticky zapne.

Důležité

Následující dva kroky je nutné provést pouze u platebních terminálů SumUp Air s výrobním číslem nižším než 100017050828.

 1. Pro potvrzení požadavku na spojení porovnejte poslední 3 číslice zobrazené na displeji s posledními 3 číslicemi z výrobního čísla platebního terminálu. Klepněte na „Připojit“.
 2. Potvrďte připojení přes Bluetooth klepnutím na možnost „Spárovat“ v aplikaci SumUp a stisknutím zelené fajfky na platebním terminálu.

Důležité

Některé chytré telefony / tablety se starší verzí Bluetooth vyžadují zadání párovacího kódu.

 1. Připojeno! Platební terminál se teď připravuje na první transakci. Může to trvat až 2 minuty.

Důležité

Pokud během nastavení narazíte na problém, vyzkoušejte postup podle níže uvedeného návodu. Ruční připojení platebního terminálu k vašemu zařízení je v něm popsáno krok za krokem.

Připojení platebního terminálu SumUp Air

Důležité

Pokud používáte SumUp poprvé, postupujte podle výše uvedeného návodu k nastavení platebního terminálu před provedením první transakce.

Platební terminál se k chytrému telefonu / tabletu obvykle připojí automaticky. V případech, kdy se automatické připojení nezdaří, postupujte následovně:

 1. Spusťte aplikaci SumUp na chytrém telefonu nebo tabletu a přihlaste se ke svému účtu SumUp pomocí svého e-mailu a hesla.
 2. Klepněte na záložku „Účet“ (iOS) nebo na symbol menu (Android) v levém horním rohu.
 3. Otevřete „Způsoby platby“ / „Platební terminál“ a vyberte možnost „Air“ jako terminál, který si přejete nastavit.

Důležité

Následující dva kroky je nutné provést pouze u platebních terminálů SumUp Air s výrobním číslem nižším než 100017050828.

 1. Pro potvrzení požadavku na spojení porovnejte poslední 3 číslice zobrazené na displeji s posledními 3 číslicemi z výrobního čísla platebního terminálu. Klepněte na „Připojit“.
 2. Potvrďte připojení přes Bluetooth klepnutím na možnost „Spárovat“ v aplikaci SumUp a stisknutím zelené fajfky na platebním terminálu.
 3. Připojeno! Platební terminál se teď připravuje na první transakci. Může to trvat až 2 minuty.

Pokračujte obvyklým způsobem a začněte přijímat karetní platby.

Nabíjení platebního teminálu SumUp Air

Platební terminál SumUp Air můžete nabíjet pomocí microUSB kabelu, který je součástí balení. Stačí jen připojit kabel k napájecímu zdroji nebo do počítače. Transakce můžete provádět i během nabíjení. Po úplném nabití zvládne terminál provést cca. 500 transakcí.

Úroveň nabití baterie se zobrazuje na displeji platebního terminálu a indikují ji také modré LED kontrolky v jeho spodní části. Každá LED kontrolka odpovídá asi 25 % kapacity baterie.
 

LED kontrolky na platebním terminálu SumUp Air

Ve spodní části platebního terminálu SumUp Air najdete 4 modré kontrolky. Jejich funkce se v pohotovostním režimu a během přijímání plateb liší.

 • Jakmile platební terminál zapnete, LED kontrolky se na krátký okamžik rozsvítí. První z nich bude následně každé 4 sekundy blikat, což indikuje, že je terminál zapnutý.
 • Jedno bliknutí všech 4 kontrolek znamená, že bylo vytvořeno bezpečné Bluetooth připojení platebního terminálu k vašemu zařízení.
 • Během přijímání bezkontaktní platby bude první LED kontrolka trvale svítit. Jakmile zákazník přiloží kartu k platebnímu terminálu a proběhne přenos dat, všechny 4 kontrolky bliknou.
 • Pomocí LED kontrolek snadno zjistíte také úroveň nabití baterie platebního terminálu. Stačí jen stisknout a rychle pustit tlačítko napájení. Pokud svítí všechny čtyři LED kontrolky, je baterie terminálu nabitá na 100 %. Tři svítící kontrolky znamenají nabití baterie na 75 % atd. Jestliže svítí jen jedna kontrolka, je nutné terminál nabít.

 

Důležité

Další všeobecné informace o použití platebních terminálů najdete zde. Tipy na odstraňování problémů a stručný návod k přijímání karetních plateb najdete zde, respektive zde

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás

Články v této sekci