SumUp Air: riešenie problémov

Nedarí sa vám pripojiť váš platobný terminál k smartfónu alebo tabletu? V tomto článku nájdete riešenia, vďaka ktorým budete môcť s pomocou SumUp Air opäť prijímať platby kartou. Je vaše zariadenie kompatibilné? V tomto článku nájdete zoznam kompatibilných smartfónov a tabletov. Je váš platobný ...

Aplikácia SumUp: katalóg položiek

Vďaka katalógu položiek môžete vytvárať položky a kategórie, spravovať celý svoj sortiment a uskutočňovať transakcie ešte rýchlejšie. Obsah článku: Ako používať katalóg položiek Správa položiek Správa kategórií Ako používať katalóg položiek Aktivácia katalógu položiek Pre aktiváciu katalógu ...

Tlač prostredníctvom cloudových služieb (podrobný návod)

Prostredníctvom cloudových služieb, ktoré sú k dispozícii v rámci aplikácie SumUp, môžete jednoduchým a efektívnym spôsobom zdieľať alebo tlačiť potvrdenia o platbe. Poznámka: tlač prostredníctvom cloudových služieb je k dispozícii iba v rámci aplikácie SumUp. Obsah článku: Odoslanie potvrdenia ...

Tlačiarne

Platobný terminál od SumUp je kompatibilný s rôznymi tlačiarňami. Prenosné tlačiarne sa k vášmu smartfónu alebo tabletu pripájajú prostredníctvom Bluetooth, vďaka čomu ich môžete mať vždy so sebou. Po pripojení tlačiarne budete môcť dať svojim zákazníkom potvrdenie o platbe aj do ruky. Dôležité ...

SumUp Air: manuál

V tejto sekcii nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa prijímania platieb kartou prostredníctvom terminálu SumUp Air.   Používanie Spôsoby platby Kartu vložte do otvoru, ktorý sa nachádza v hornej časti terminálu SumUp Air. Strana s čipom musí byť otočená smerom k vám. Pri bezkontaktn...

Zablokované zariadenie a Záruka

Viac informácií o záruke, ktorú SumUp poskytuje na svoje platobné terminály, nájdete v nasledujúcom článku. Tento článok zároveň obsahuje informácie o tom, čo robiť po zablokovaní platobného terminálu z dôvodu aktivácie bezpečnostných mechanizmov. Zablokované zariadenie Váš platobný terminál je p...

Inštalácia aktualizácie firmvéru

Spoľahlivosť a rýchlosť našich platobných terminálov neustále zvyšujeme. V rôznych časových intervaloch preto vydávame aktualizácie firmvéru. K aktualizácii pristúpte hneď po tom, čo je k dispozícii. Zaistíte tak vyššiu spoľahlivosť a rýchlosť spracovania transakcií. Po pripojení terminálu k apli...

Krádež platobného terminálu

Pri spracovaní platieb prostredníctvom SumUp nie sú na mobilných zariadeniach ukladané žiadne citlivé údaje o karte. Všetky dáta sú tak v bezpečí i v prípade, že vám niekto váš platobný terminál ukradne. Platobný terminál od SumUp ihneď zašifruje všetky informácie, ku ktorým má počas čítania kart...

SumUp a životné prostredie

Rôznymi spôsobmi dbáme na to, aby sme znížili vplyv našej spoločnosti na životné prostredie. Jedným z nich je dodržiavanie smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Podľa tejto smernice je výrobca zodpovedný za vplyv svojich produktov na životné prostredie, a ...