Podpora

Platobný terminál 3G

Inštalácia aktualizácie firmvéru

Spoľahlivosť a rýchlosť našich platobných terminálov neustále zvyšujeme. V nepravidelných časových intervaloch preto vydávame aktualizácie firmvéru. Viac informácií o týchto aktualizáciách nájdete v nasledujúcom článku.

Otvoriť článok

SumUp 3G: návod na nastavenie

Platby kartou budete môcť prostredníctvom platobného terminálu SumUp 3G prijímať až po tom, čo ho nastavíte.

Otvoriť článok

Strata alebo krádež platobného terminálu 3G

Ochrana vás a vašich údajov je našou prioritou, a to aj v prípade, že dôjde k strate alebo krádeži vášho platobného terminálu.

Otvoriť článok

Tlačiareň 3G: pripojenie a odpojenie platobného terminálu 3G

Ak chcete tlačiť potvrdenia o platbe, pripojte terminál SumUp 3G k tlačiarni 3G ešte predtým, než zeleným symbolom potvrdenia zahájite uskutočňovanie transakcie. Pri pripájaní tlačiarne postupujte nasledovne.

Otvoriť článok

SumUp 3G: manuál

Zistite viac o svojom platobnom termináli SumUp 3G. V manuáli nižšie nájdete informácie týkajúce sa jeho používania a jednotlivých funkcií.

Otvoriť článok

SumUp 3G: základné informácie

Platobný terminál SumUp 3G bol vytvorený pre obchodníkov, ktorí chcú pri prijímaní platieb kreditnými alebo debetnými kartami používať iba jedno samostatne fungujúce zariadenie.

Otvoriť článok

SumUp 3G: pripojenie k sieti

Aby mohol platobný terminál SumUp 3G riadne fungovať, musí byť pripojený k mobilnej alebo WiFi sieti. Pri jeho pripájaní postupujte podľa nasledovných inštrukcií.

Otvoriť článok

SumUp 3G: prijímanie platieb kartou

Po úspešnom nastavení platobného terminálu SumUp 3G môžete začať prijímať platby kartou. Postupujte pri tom podľa nasledovných inštrukcií.

Otvoriť článok

Tlačiareň SumUp 3G: manuál

V tomto článku nájdete viac informácií o používaní a údržbe tlačiarne SumUp 3G – prenosného multifunkčného zariadenia, ktoré umožňuje tlač potvrdení o platbe a nabíjanie terminálu 3G. Zariadenie zároveň slúži aj ako štýlový podstavec.

Otvoriť článok

SumUp 3G: vystavovanie potvrdení o platbe

Potvrdenia o platbe sú dôležitou súčasťou transakcií. V tomto článku nájdete podrobné informácie o vystavovaní potvrdení pomocou terminálu SumUp 3G, o tlači potvrdení pomocou tlačiarne 3G a o opätovnom zasielaní starších potvrdení.

Otvoriť článok