Εφαρμογή SumUp για iOS: Κατάλογος Προϊόντων

Ο Κατάλογος Προϊόντων σάς δίνει τη δυνατότητα καθορισμού προϊόντων και ραφιών, ώστε να μπορείτε να διαχειρίζεστε ολόκληρο το απόθεμά σας σε ένα μέρος και να πραγματοποιείτε πιο γρήγορες συναλλαγές.

Σημείωση: Ο Κατάλογος Προϊόντων είναι διαθέσιμος μόνο στην εφαρμογή SumUp για iOS. Αν έχετε Android, δείτε αυτό το άρθρο.

Ο Κατάλογος Προϊόντων

Μέσα στον Κατάλογο Προϊόντων σας, μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε τα προϊόντα σας.

Ενεργοποίηση του Κατάλογου Προϊόντων

Για να ενεργοποιήσετε τον Κατάλογο Προϊόντων στην εφαρμογή SumUp, αγγίξτε το σύμβολο ρυθμίσεων Default.png στη γραμμή μενού στο κάτω μέρος και ενεργοποιήστε τον διακόπτη δίπλα στην επιλογή «Κατάλογος Προϊόντων».

Τρόπος λήψης πληρωμών με τον Κατάλογο Προϊόντων
 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή SumUp χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
 2. Αν ο Κατάλογος Προϊόντων έχει ενεργοποιηθεί, η εφαρμογή θα ανοίξει αυτόματα στην οθόνη «Όλα τα προϊόντα», απ' όπου θα μπορείτε να επιλέξετε ή να αναζητήσετε ανά κατηγορία και στη συνέχεια ανά προϊόν, για γρήγορη αυτοσυμπλήρωση της τιμής και της περιγραφής του προϊόντος το οποίο πρόκειται να πουλήσετε.
 3. Αγγίξτε το προϊόν. Αν έχετε περισσότερες από μία παραλλαγές του προϊόντος, επιλέξτε την εκδοχή του προϊόντος το οποίο πρόκειται να πουλήσετε.
 4. Το προϊόν έχει τώρα αποθηκευτεί στο καλάθι σας, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Έπειτα, μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα στη συγκεκριμένη πώληση, πηγαίνοντας στην οθόνη «Όλα τα προϊόντα», ή να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή επιλέγοντας «Χρέωση».
 5. Θα εμφανιστεί η οθόνη «Μέθοδοι πληρωμής».
 6. Ο πελάτης σας τώρα μπορεί τώρα να πληρώσει με κάρτα, ανέπαφα, ή με μετρητά εφόσον τα έχετε ενεργοποιήσει. Αν θέλετε περαιτέρω πληροφορίες για την ενεργοποίηση και τη λήψη πληρωμών με μετρητά, κάντε κλικ εδώ , ή για τη λήψη πληρωμών με κάρτα, κάντε κλικ εδώ.
 7. Αυτό ήταν! Πραγματοποιήσατε μια επιτυχή συναλλαγή χρησιμοποιώντας τον Κατάλογο Προϊόντων.

Το Καλάθι

Το καλάθι εμφανίζει τα ονόματα και τις ποσότητες των προϊόντων, καθώς και το ΦΠΑ (αν είναι ενεργοποιημένο). Είναι το σημείο πληρωμής και ολοκλήρωσης της συναλλαγής στην εφαρμογή.

Για πρόσβαση στο καλάθι σας
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά).
 2. Αγγίξτε το σύμβολο του καλαθιού κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης, για να δείτε τα προϊόντα στο καλάθι σας.
Για επεξεργασία του καλαθιού σας
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά).
 2. Αγγίξτε το σύμβολο του καλαθιού κοντά στο κάτω μέρος της οθόνης, για να δείτε τα προϊόντα στο καλάθι σας.
 3. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ποσότητα ενός προϊόντος, επιλέγοντας το προϊόν και αυξομειώνοντας την ποσότητα χρησιμοποιώντας τα σύμβολα «+» και «-».

Διαχείριση των προϊόντων σας

Βελτιστοποιήστε τον κατάλογο προϊόντων σας, μέσω της προσθήκης, της αφαίρεσης και της επεξεργασίας των προϊόντων σας και των παραλλαγών τους.

Δημιουργία νέου προϊόντος

Για να ξεκινήσετε με τη διαμόρφωση του Κατάλογου Προϊόντων,

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον Κατάλογο Προϊόντων σας, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
 2. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 3. Επιλέξτε το σύμβολο επεξεργασίας στην πάνω δεξιά πλευρά και μετά επιλέξτε «Νέο προϊόν» κάτω αριστερά.
 4. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα του προϊόντος, να προσθέσετε μια εικόνα του προϊόντος (προαιρετικά), να αναθέσετε τιμή και ετικέτα, και να προσθέσετε παραλλαγές εφόσον διαθέτετε πολλαπλές εκδοχές του ίδιου προϊόντος.
 5. Αν έχετε πολλαπλές εκδοχές του ίδιου προϊόντος και θέλετε να εισαγάγετε επιπλέον ονομασίες των εκδοχών, καθώς και τιμές για κάθε εκδοχή, εισαγάγετέ τες μεμονωμένα στο τμήμα «Προσθήκη παραλλαγής».
 6. Μπορείτε να επιλέξτε έναν φορολογικό συντελεστή για το προϊόν. Αν θέλετε να επεξεργαστείτε τους φορολογικούς συντελεστές, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό «Διαχείριση των φόρων σας».
 7. Αν είστε ικανοποιημένοι με όλες τις λεπτομέρειες του προϊόντος, αγγίξτε το σύμβολο (τικ) στην πάνω δεξιά γωνία, για να αποθηκεύσετε το προϊόν.
Μετακίνηση προϊόντος
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 2. Έπειτα, αναζητήστε το προϊόν στην πάνω γραμμή αναζήτησης ή εντός της αντίστοιχης κατηγορίας.
 3. Μόλις το εντοπίσετε, αγγίξτε το προϊόν και θα εμφανιστεί η οθόνη «Επεξεργασία προϊόντος».
 4. Στο δεύτερο πεδίο, μπορείτε να αλλάξετε την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν σας.
 5. Για να επιβεβαιώσετε αυτή την αλλαγή, αγγίξτε το τικ στην πάνω δεξιά γωνία, για να αποθηκεύσετε το προϊόν στην επιλεγμένη κατηγορία.
Επεξεργασία προϊόντος
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 2. Έπειτα, αναζητήστε το προϊόν στην πάνω γραμμή αναζήτησης ή εντός της αντίστοιχης κατηγορίας.
 3. Μόλις το εντοπίσετε, αγγίξτε το προϊόν και θα εμφανιστεί η οθόνη «Επεξεργασία προϊόντος». Από εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα, την κατηγορία, την εικόνα, την ετικέτα, την τιμή και τον φορολογικό συντελεστή του προϊόντος.
 4. Μόλις ολοκληρώσετε τις επιθυμητές αλλαγές, αγγίξτε το τικ στην πάνω δεξιά γωνία για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές.
Φόρτωση/Επεξεργασία εικόνας προϊόντος
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 2. Έπειτα, αναζητήστε το προϊόν στην πάνω γραμμή αναζήτησης ή εντός της αντίστοιχης κατηγορίας.
 3. Μόλις το εντοπίσετε, επιλέξτε το προϊόν και θα εμφανιστεί η οθόνη «Επεξεργασία προϊόντος».
 4. Αγγίξτε την εικόνα του προϊόντος και θα σας δοθούν οι ακόλουθες επιλογές:
 • Επιλογή από τη βιβλιοθήκη: Αυτή η επιλογή σάς δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια εικόνα από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών
  της συσκευής σας.
 • Λήψη φωτογραφίας: Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία του προϊόντος.
 • Αφαίρεση εικόνας: Η ενέργεια αυτή διαγράφει την τρέχουσα φωτογραφία για το προϊόν. Σημείωση: Μπορείτε να αφαιρέσετε την εικόνα, αλλά να διατηρήσετε το προϊόν στον κατάλογό σας.
Διαγραφή προϊόντος
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 2. Έπειτα, αναζητήστε το προϊόν στην πάνω γραμμή αναζήτησης ή εντός της αντίστοιχης κατηγορίας.
 3. Μόλις το εντοπίσετε, αγγίξτε το προϊόν και θα εμφανιστεί η οθόνη «Επεξεργασία προϊόντος».
 4. Στο κάτω μέρος της οθόνης, αγγίξτε «Διαγραφή προϊόντος», και το προϊόν θα αφαιρεθεί από τον Κατάλογο Προϊόντων σας.

Διαχείριση των κατηγοριών σας

Η ενότητα Κατηγορίες Προϊόντων σάς επιτρέπει να οργανώσετε τα προϊόντά σας, ομαδοποιώντας τα σε κατηγορίες της επιλογής σας για εύκολη επιλογή κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.

Δημιουργία νέας κατηγορίας
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 2. Έπειτα, αγγίξτε το σύμβολο επεξεργασίας στην πάνω δεξιά πλευρά και στη συνέχεια επιλέξτε «Νέα κατηγορία» κάτω αριστερά.
 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας ζητά το όνομα της κατηγορίας. Εισαγάγετε το όνομα για την κατηγορία και επιλέξτε «Τέλος».

Στην κατηγορία αυτή θα μπορείτε να τώρα να μετακινείτε τα υπάρχουσα προϊόντα σας ή να προσθέσετε νέα προϊόντα.

Επεξεργασία ονόματος κατηγορίας
 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 2. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε το όνομα της κατηγορίας. Αλλάξτε το όνομα όπως επιθυμείτε.
 4. Επιλέξτε «Τέλος» όταν τελειώσετε, για να αποθηκεύσετε το όνομα της νέας κατηγορίας.
Διαγραφή κατηγορίας

Για να διαγράψετε μια κατηγορία (και συνεπώς όλα της τα προϊόντα):

 1. Αγγίξτε το σύμβολο Πωλήσεων Default.png (τέρμα αριστερά), για να ανοίξετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας.
 2. Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα σας δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του ονόματος της κατηγορίας. Στο παράθυρο, θα έχετε επίσης την επιλογή να διαγράψετε την κατηγορία επιλέγοντας τη λέξη «Διαγραφή».
 4. Μόλις επιλέξετε «Διαγραφή», η κατηγορία και όλα τα προϊόντα της θα διαγραφούν από τον Κατάλογο Προϊόντων σας.

Διαχείριση των φόρων σας

Από το τμήμα Φόροι μπορείτε να διαχειριστείτε τους συντελεστές ΦΠΑ σας. Σημείωση: για να ενεργοποιήσετε ή/και να επεξεργαστείτε το ΦΠΑ, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τον Κατάλογο Προϊόντων σας. (Ανατρέξτε πιο πάνω για τον σχετικό οδηγό.)

Διαμόρφωση ΦΠΑ
 1. Αγγίξτε το σύμβολο ρυθμίσεων Default.png, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης δίπλα στον Κατάλογο Προϊόντων είναι ενεργοποιημένος και επιλέξτε «Φόροι».
 2. Από προεπιλογή, ο τοπικός συντελεστής ΦΠΑ θα έχει οριστεί αυτόματα στην πρώτη γραμμή. Αν θέλετε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο συντελεστή ΦΠΑ, αγγίξτε «Επεξεργασία» στην πάνω αριστερή γωνία και εισαγάγετε τον επιθυμητό συντελεστή. Αυτό το ΦΠΑ θα επιλέγεται από προεπιλογή για τα νέα προϊόντα ή τα αντικείμενα που εισάγετε χειροκίνητα. Από εδώ μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και άλλους συντελεστές ΦΠΑ, εισάγοντας το ποσοστό στη δεξιά πλευρά και το όνομα του φόρου στην αριστερή πλευρά.
 3. Αγγίξτε «Τέλος» μόλις ολοκληρώσετε τον καθορισμό των επιθυμητών συντελεστών ΦΠΑ.
Επεξεργασία ΦΠΑ
 1. Αγγίξτε το σύμβολο ρυθμίσεων Default.png και επιλέξτε «Φόροι».
 2. Επιλέξτε τον συντελεστή πωλήσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε και αλλάξτε το ποσοστό ή το όνομα όπως επιθυμείτε.
Διαγραφή ΦΠΑ
 1. Αγγίξτε το σύμβολο ρυθμίσεων Default.png και επιλέξτε «Φόροι».
 2. Επιλέξτε τον συντελεστή πωλήσεων που θέλετε να διαγράψετε.
 3. Επιβεβαιώστε την επιλογή αγγίζοντας το σύμβολο μείον, για να διαγράψετε τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το ΦΠΑ που θέλετε να διαγράψετε δεν είναι συνδεδεμένο με κανένα προϊόν, ούτε είναι το προεπιλεγμένο ΦΠΑ. Το προεπιλεγμένο ΦΠΑ μπορεί μόνο να αλλάξει, αλλά όχι να διαγραφεί.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρθρα σε αυτήν την ενότητα